DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI - MANG TỚI SỰ HÀI LÒNG CAO NHẤT CHO QUÝ KHÁCH

Thư viện tài liệu
TCVN 10297 : 2014 (BẢN PDF)
TCVN 10297 : 2014 (BẢN PDF)
1073 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10297 : 2014 về PHIẾN ĐẤU DÂY CAT5/CAT5E – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ, tiếng anh là Cat5/Cat5e wiring block – Technical requirements anh methods of measurement

TCVN 10251:2013 (bản PDF)
TCVN 10251:2013 (bản PDF)
1079 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10251:2013 về THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP THÔNG TIN TRONG TÒA NHÀ – YÊU CẦU KỸ THUẬT , tiếng anh là Design, Installation telecommunication cable in building – Specification

TCVN 8700:2011 (bản PDF đầy đủ)
TCVN 8700:2011 (bản PDF đầy đủ)
1094 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8700:2011 về CỐNG, BỂ, HẦM, HỐ, RÃNH KỸ THUẬT VÀ TỦ ĐẤU CÁP VIỄN THÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT, tiếng anh là Duct, jointing chamber, Manhole, Handhole, Technical gut

TCVN 8698:2011 (bản PDF đầy đủ)
TCVN 8698:2011 (bản PDF đầy đủ)
1084 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8698:2011 về MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI ĐỒNG THÔNG TIN CAT.5, CAT.5E – YÊU CẦU KỸ THUẬT, tiếng anh là Telecommunication network – Cat.5 and Cat.5e communication copper cable – Technical requirements

TCVN 8687:2011 – THIẾT BỊ NGUỒN – 48 VDC DÙNG CHO THIẾT BỊ VIỄN THÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 8687:2011 – THIẾT BỊ NGUỒN – 48 VDC DÙNG CHO THIẾT BỊ VIỄN THÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT
1085 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8687:2011 về THIẾT BỊ NGUỒN – 48 VDC DÙNG CHO THIẾT BỊ VIỄN THÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT, tiếng anh là Power plant – 48 VDC for telecommunication equipment. Technical requirements

TCVN 8238:2009 (Bản PDF đầy đủ)
TCVN 8238:2009 (Bản PDF đầy đủ)
1080 lượt xem

TCVN 8238:2009 về MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP THÔNG TIN KIM LOẠI DÙNG TRONG MẠNG ĐIỆN THOẠI NỘI HẠT , tiếng anh là Telecommunication network – Metallic cables for local telephone networks

TCVN 8071:2009 CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG – QUY TẮC THỰC HÀNH CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐẤT
TCVN 8071:2009 CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG – QUY TẮC THỰC HÀNH CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐẤT
1080 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8071:2009 về CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG – QUY TẮC THỰC HÀNH CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐẤT, tiếng anh là Telecommunication plant – Code of practice for lightning protection and earthing

TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (PDF)
TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (PDF)
1089 lượt xem

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 về CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, tiếng anh là Internal water supply – Design standard

TCXDVN 33:2006 (Bản PDF)
TCXDVN 33:2006 (Bản PDF)
1091 lượt xem

TCXDVN 33:2006 về CẤP NƯỚC – MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH – TIÊU CHUẨN THIẾT tiếng anh là WATER SUPPLY – DISTRIBUTION SYSTEM AND FACILITIES – DESIGN STANDARD

QCXDVN 01:2008/BXD: QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM – QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCXDVN 01:2008/BXD: QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM – QUY HOẠCH XÂY DỰNG
1070 lượt xem

QCXDVN 01:2008/BXD là QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG , tiếng anh là Vietnam Building Code. Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning