DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI - MANG TỚI SỰ HÀI LÒNG CAO NHẤT CHO QUÝ KHÁCH

Thư viện tài liệu
TCVN 7435-1:2004 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY
TCVN 7435-1:2004 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY
1095 lượt xem

TIÊU CHUẨN VIỆT NAMTCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY – PHẦN 1: LỰA CHỌN VÀ BỐ TRÍ, tiếng anh Fire protection – Portable and wheeled fire extinguishers – Part 1: Selection and Installation

NGHỊ ĐỊNH 79/2014/NĐ-CP CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
NGHỊ ĐỊNH 79/2014/NĐ-CP CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1087 lượt xem

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ
QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ
1077 lượt xem

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 1. TẦU ĐIỆN NGẦM

TCVN 6379 : 1998 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 6379 : 1998 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT
1082 lượt xem

TCVN 6379 : 1998 về THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT tiếng anh Fire protection equipment – Fire hydrant – Technical requirements

TCVN 7568-14:2015 PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY
TCVN 7568-14:2015 PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY
1091 lượt xem

TCVN 7568-14:2015 ISO 7240-14:2013 về HỆ THỐNG BÁO CHÁY – PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG NHÀ VÀ XUNG QUANH TÒA NHÀ.

TCVN 10296:2014 (bản PDF)
TCVN 10296:2014 (bản PDF)
1080 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10296:2014 CÁP ĐỒNG TRỤC DÙNG TRONG MẠNG PHÂN PHỐI TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ, tiếng anh Coaxial communication cables for use in cabled television distribution networks – Technical requirements and methods of measurement

TCVN 8665:2011 (bản PDF)
TCVN 8665:2011 (bản PDF)
1076 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8665:2011 về SỢI QUANG DÙNG CHO MẠNG VIỄN THÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG, tiếng anh là Optical fibre for telecommunication network – General technical requirements

TCVN 9373:2012 (bản PDF)
TCVN 9373:2012 (bản PDF)
1085 lượt xem

TCVN 9373:2012 về THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CÁP TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH – YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ (EMC), tiếng anh là Equipments in cabled distribution systems for television signal – Electromagnetic compatibility Requirements

TCVN 8697:2011 (Bản PDF)
TCVN 8697:2011 (Bản PDF)
1077 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8697:2011 về MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI ĐỒNG VÀO NHÀ THUÊ BAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT, tiếng anh là Telecommunication network – Copper cables connected from cable box to terminals – Technical Requirements

TCVN 8235:2009 (bản PDF)
TCVN 8235:2009 (bản PDF)
1078 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8235:2009 về TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) – THIẾT BỊ MẠCH VIỄN THÔNG – YÊU CẦU VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ, tiếng anh là ElectroMagnetic Compatibility (EMC) – Telecommunication network equipment – ElectroMagnetic compatibility requirements