DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI - MANG TỚI SỰ HÀI LÒNG CAO NHẤT CHO QUÝ KHÁCH

Thư viện tài liệu
TCVN 7957:2008 THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 7957:2008 THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
1090 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7957:2008 về THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, tiếng anh gọi là Drainage and sewerage – External Networks and Facilities – Design Standard

TCVN 4474 : 1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 4474 : 1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
1086 lượt xem

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4474 : 1987 là tiêu chuẩn về THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ , tiếng anh là Internal drainage – Design standard

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình PDF số 47/1999/QĐ-BXD
Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình PDF số 47/1999/QĐ-BXD
1071 lượt xem

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình PDF số 47/1999/QĐ-BXD do bộ xây dựng phê duyệt mời các bạn tham khảo và tải về

QCVN 14 : 2008/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT (Bản PDF)
QCVN 14 : 2008/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT (Bản PDF)
1065 lượt xem

QCVN 14 : 2008/BTNMT là QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT , tiếng anh gọi là National technical regulation on domestic wastewater

TCXD 232:1999 (bản PDF)
TCXD 232:1999 (bản PDF)
1085 lượt xem

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 232:1999 về HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CẤP LẠNH – CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU
tiếng anh là Ventilating, air-conditioning and cooling system – Manufacture, installation and acceptance

TCVN 4318:2012 – THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG
TCVN 4318:2012 – THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG
1079 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA – TCVN 4318:2012 là HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG
tiếng anh là System of building design documents – Heating and ventilating – Working drawing​

TCVN 4086 : 1985 – AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG – YÊU CẦU CHUNG
TCVN 4086 : 1985 – AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG – YÊU CẦU CHUNG
1086 lượt xem

TCVN 4086 : 1985 là tiêu chuẩn Việt Nam vềAN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG – YÊU CẦU CHUNG, tiếng anh là Electrical safety in construction – General requirements

TCXDVN 175:2005 – MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
TCXDVN 175:2005 – MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
1079 lượt xem

TCXDVN 175:2005 MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (Maximum permitted noise levels for public buildings – Design standard)

TCVN 5687:2010 – THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCVN 5687:2010 – THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
1083 lượt xem

TCVN 5687:2010 THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (Ventilation-air conditioning Design standards) thay thế TCVN 5687:1992.

TCVN 4088:1985 – Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng
TCVN 4088:1985 – Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng
1076 lượt xem

Dưới đây là TCVN 4088:1985 – Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng bản PDF rất cần thiết đối những anh em trong ngành xây dựng, mời các bạn tham khảo và tải về