DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI - MANG TỚI SỰ HÀI LÒNG CAO NHẤT CHO QUÝ KHÁCH

Tiêu chuẩn quy chuẩn
TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1304 lượt xem

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA – TCVN 9385:2012 – BS 6651:1999 – CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG – Protection of structures against lightning – Guide for design, inspection and maintenance Lời nói đầu TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành […]

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình PDF số 47/1999/QĐ-BXD
Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình PDF số 47/1999/QĐ-BXD
1364 lượt xem

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình PDF số 47/1999/QĐ-BXD do bộ xây dựng phê duyệt mời các bạn tham khảo và tải về

TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG
TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG
1339 lượt xem

TCVN 3254:1989 về AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG tiếng anh là Fire safety – General requirements

TCVN 5738:2001 HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 5738:2001 HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT
1337 lượt xem

TCVN 5738:2001 về HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT, tiếng anh là Fire detection and alarm system – Technical requirements.

TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG
TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG
1343 lượt xem

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7336:2003 về PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG-YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT, tiếng anh Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements

QCVN 06:2020/BXD VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
QCVN 06:2020/BXD VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
1310 lượt xem

QCVN 06:2020/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH, tiếng anh là National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings and Constructions

TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
1335 lượt xem

QCVN 06:2020/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH, tiếng anh là National Technical Regulation on Fire Safety of Buildings and Constructions.

TCVN 6160:1996: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NHÀ CAO TẦNG
TCVN 6160:1996: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NHÀ CAO TẦNG
1324 lượt xem

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6160:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NHÀ CAO TẦNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ, tiếng anh là Fire protection – High rise building – Design requirements

TCVN 7435-1:2004 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY
TCVN 7435-1:2004 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY
1366 lượt xem

TIÊU CHUẨN VIỆT NAMTCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY – PHẦN 1: LỰA CHỌN VÀ BỐ TRÍ, tiếng anh Fire protection – Portable and wheeled fire extinguishers – Part 1: Selection and Installation

NGHỊ ĐỊNH 79/2014/NĐ-CP CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
NGHỊ ĐỊNH 79/2014/NĐ-CP CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1303 lượt xem

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY